เตรียมพร้อมก่อนเปิดบัญชี
สมัครใช้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล กับธนาคารต่างๆที่ลูกค้ามีบัญชีออมทรัพย์
วิธีการสมัครใช้บริการกับผู้ให้บริการต่างๆ คลิก
**กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้พร้อม ก่อนการเปิดบัญชี**
1
บัตรประชาชน
2
ภาพหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
3
ลายเซ็นต์ตนเองบนกระดาษขาว
คุณสมบัติผู้สมัคร

ท่านสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ได้ หากมีคุณสมบัติเบื้องต้น ตามเงื่อนไขดังนี้

1. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

2. มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

3. มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับรหัส OTP

4. มีอีเมลที่สามารถติดต่อได้

5. มีบัตรประชาชนตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ

6. มีบัญชีธนาคาร ประเภทบุคคลเดียว ที่ไม่ใช่บัญชี และ/หรือ บัญชีร่วม

7. ไม่มีรายชื่อในกลุ่มห้ามเปิดบัญชี

8. ไม่เคยมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

9. เป็นบุคคลมีความพร้อม และความสามารถในการทำธุรกรรมออนไลน์

หมายเหตุ : ท่านสามารถทำรายการได้ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น. ของวันทำการ สำหรับรายการนอกเวลาข้างต้น จะถือเป็นรายการของวันทำการถัดไป

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีใหม่

ตัวอย่างลายเซ็นต์ โดยรบกวนลงนามในกระดาษ และภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่จะใช้รับ/ชำระค่าหุ้น เพื่อเตรียมอัพโหลดเข้าสู่ระบบ

การยืนยันตัวตนผ่านผู้ให้บริการ
**การเปิดบัญชีหุ้นผ่านระบบออนไลน์ ท่านต้องเลือกสมัครบริการยืนยันตัวตนกับผู้ให้บริการดังต่อไปนี้
1. บริการ NDID บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล สามารถทำผ่านช่องทางธนาคารที่ให้บริการดังต่อไปนี้

วิธีการสมัครบริการ NDID ของแต่ละธนาคาร คลิกเลือกธนาคารที่ท่านต้องการสมัครบริการ NDID ทางด้านล่าง
*เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสมัครเปิดบัญชีของท่าน กรุณาศึกษาวิธีการและสมัครใช้บริการ NDID ให้เรียบร้อยก่อนการเปิดบัญชี
2. บริการยืนยันตัวตนผ่านเครื่องอ่านบัตร (DIP CHIP) ที่สาขาของ LH Securities (รายละเอียด)