ข้อมูลส่วนตัว
ประเมินความเสี่ยง
ยืนยันความถูกต้อง
ข้อมูลแสดงตัวตน

กรุณาระบุข้อมูล

เพื่อดำเนินการเปิดบัญชี
กรุณาระบุเป็น วว/ดด/ปปปป เช่น 12 ก.ย. 2532 ใส่ข้อมูล 12/09/2532
กรุณาระบุเป็น วว/ดด/ปปปป เช่น 12 ก.ย. 2599 ใส่ข้อมูล 12/09/2599
กรุณาระบุเป็น วว/ดด/ปปปป เช่น 12 ก.ย. 2532 ใส่ข้อมูล 12/09/2532
ตัวอย่างเลขหลังบัตรประชาชน
ข้อมูลข้างต้นผู้ให้บริการจะนำไปใช้ในการตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองเท่านั้น